BATERPOL S.A. views 3227

Skup złomu akumulatorów Katowice, Ul. Obr. Westerplatte. Cennik skupu akumulatorów. BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego. Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia procesów w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności, bezpiecznych dla załogi, otoczenia i środowiska, z uwzględnieniem ryzyk i szans, umożliwiających osiąganie zaplanowanych wyników i zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków. Strategię zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy realizujemy we wszystkich obszarach działalności Spółki, przy uwzględnianiu konsultacji z pracownikami. Prezes Spółki steruje i nadzoruje realizację zaplanowanych przedsięwzięć, zobowiązując w ten sposób wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania postanowień zintegrowanego systemu zarządzania. Deklarujemy, że produkowany przez nas ołów, stopy ołowiu oraz pozostałe produkty odzyskane z zużytych akumulatorów są bezpieczne i podlegają recyklingowi, a ich walory jakościowe zabezpieczają indywidualne potrzeby Klientów. Aspekty pozytywne: Skup akumulatorów z terenu całego kraju Ochrona surowców pierwotnych, Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, Gospodarcze wykorzystanie siarki z elektrolitu i z pasty do produkcji siarczanu sodu, Ochrona środowiska przez zabezpieczenie ładunków w miejscach zbiórki złomu i przemieszczania.

Cena złomu, Katowice

Złom akumulatorów
2.5 zł /kg up Zmiana ceny Akumulatory ołowiowe* - Dostosuj ceny bezpośrednio z kupującym!
Copyright © cenyzlomu.com 2020 | [email protected]